Autobusová doprava je osobná doprava uskutočňovaná autobusmi.

Podľa pravidelnosti se delí na:
- pravidelná autobusová doprava
- a príležitostná autobusová doprava.

Podľa miesta uskutočnenia sa autobusová doprava delí na:
- mestská autobusová doprava,
- prímestská a regionálna autobusová doprava,
- medzimestská a diaľková autobusová doprava,
- medzinárodná autobusová doprava.

Podľa toho, komu je doprava určená, sa linková doprava delí na:
- verejná doprava,
- zvláštna (neverejná) doprava.

Podľa spôsobu financovania sa doprava môže deliť na:
- dotovaná autobusová doprava,
- komerčná autobusová doprava.


Kontakt

Ondrej Václav

Zvončínska 198/11
900 55 Lozorno


+421 917 466 250