Preprava osôb je premiestnenie, alebo premiestňovanie osôb z jedného miesta na druhé. Preprava osôb v Ofotravel je zabezpečovaná autobusom Karosa.


Kontakt

Ondrej Václav

Zvončínska 198/11
900 55 Lozorno


+421 917 466 250